طراحی لوگو

چیزی که باعث می شود برند شما در ذهن ها ثبت شود، لوگوی شماست. وقتی کلمه فایرفاکس را می شنوید، چه جیزی به ذهن شما خطور می کند؟ بله، طرح روباه نارنجی رنگ. پس این مثال به خوبی مشخص می کند که چطور لوگوی مناسب بر شهرت یک برند تاثیر مثبت دارد. تجربه طراحی لوگوی خود را در رایان الوند فراهم کنید.

طراحی لوگو برای سایت

ایجاد یک طرح مناسب برای لوگوی سایت مهم است و چه بهتر که تحت نظر یک مجموعه شناخته شده صورت بگیرد. لوگوی خوب باید اهداف یک سایت را به مخاطب برساند و رنگ‌ بندی و گرافیک آن متناسب با محتوای درون سایت باشد.

چرا طراحی لوگو مهم است؟

در تمام برندهای معتبر ایجاد یک لوگوی خوب و مناسب برای برند مهم ترین عامل شهرت آن می باشد. به عبارتی لوگو چهره کمپانی و برند شماست، چیزی که به آن شخصیت و هویت می دهد.

مزیت های لوگو در برندینگ

  •  لوگوی مناسب هویت برند شما را مشخض می کند.
  • لوگو به کمپانی یا مجموعه شما اعتبار می بخشد.
  • به کار بردن لوگو به حفظ امنیت فضای داخلی سایت، مجموعه، کمپانی و غیره، کمک می کند.

لوگو در مرحله چندم استارت آپ قرار می گیرد؟

 

پس از چشم انداز کلی و ایجاد یک پیرنگ برای استارت آپ، نوبت به روش های معرفی استارت آپ به مردم است. در اولین مرحله از این کار پای لوگو به میان می آید. ایجاد یک لوگو با استانداردهای بیزینس شما، از مهم ترین عوامل جذب مشتری به سمت شماست.